top of page

Verzuimkoppeling

Via AFAS in contact met de bedrijfsarts.png

Documentkoppeling via een beveiligde verbinding

Voor de klanten van Zorg van de Zaak die als ERP pakket AFAS gebruiken, verzorgen wij de documentkoppeling voor verzuim. Vanuit de bedrijfsarts worden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter documentatie opgesteld, die vervolgens via een beveiligde koppeling wordt ingestuurd. 

Terugpraten

Om de communicatie-cirkel rond te maken, hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een uitbreiding van de huidige koppeling. In samenwerking met Zorg van de Zaak hebben we ervoor gezorgd dat er via de vraagstelling via de koppeling verloopt. Dit betekent dat er geen gevoelige informatie meer over de e-mail verstuurd hoeft te worden en bijvoorbeeld een 

leidinggevende zelf een aanvraag kan doen door middel van een

knop op inSite. Via de koppeling komt de aanvraag binnen bij Zorg

van de Zaak. 

Wil je meer informatie over deze koppeling, neem dan contact met 

ons op. We vertellen je er graag meer over. 

Sturing geven 

Het is mogelijk om sturing te geven aan de documenten die worden ingestuurd. Denk aan een terugkoppeling die wordt toegestuurd vanuit de bedrijfsarts en rechtstreeks wordt geplaatst in het dossier van een medewerker. Welke mensen moeten er in jouw organisatie worden geïnformeerd over deze terugkoppeling? En als er een probleemanalyse binnenkomt, is de sturing dan anders? Het is mogelijk om dit naar jullie eigen wensen in te richten. 

bottom of page