top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverVirginia Jobse

Via een veilige koppeling verzuimdocumenten insturen

Geen verzuimdocumenten meer via de e-mail, via post of een andere postroute, maar een directe verbinding van de arbodienst naar het dossier van de verzuimende medewerker.


In samenwerking met Zorg van de Zaak bieden wij een gecertificeerde koppeling aan die ervoor zorgt dat verzuimdocumenten van Zorg van de Zaak in AFAS worden geplaatst.


Welke documenten komen er voor in het verzuimproces? En welke documenten komen er vanuit de arbodienst (arbo)? Of is het iets van de werkgever (wgv) en medewerker (mdw). Wij hebben de belangrijkste op een rijtje gezet.

 

Plan van aanpak (mdw - wgv)

Dit is het document waarin door de werkgever en medewerker afspraken worden vastgelegd over de re-integratie van de verzuimende werknemer. Hierin staat bijvoorbeeld welke werkzaamheden de werknemer wel en niet kan uitvoeren en welke acties er worden ondernomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

 

Probleemanalyse (arbo)

Dit is het document waarin de oorzaak van het verzuim wordt onderzocht en waarin de verwachte duur van het verzuim wordt vastgesteld. Dit document wordt opgesteld door de arbodienst.

 

Actueel oordeel (arbo)

Dit is het document waarin de bedrijfsarts aangeeft of de werknemer wel of niet kan werken en welke werkzaamheden de werknemer wel en niet kan uitvoeren.


Periodieke evaluatie (mdw - wgv)

Binnen AFAS is er een 6-wekelijkse signalering die je kunt inzetten voor de periodieke evaluatie.


Het doel van een periodieke evaluatie verzuim is om inzicht te krijgen in de oorzaken van verzuim, de frequentie en duur van het verzuim te monitoren en te bepalen welke maatregelen nodig zijn om het verzuim te verminderen.


Eerstejaarsevaluatie (mdw - wgv)

De eerstejaarsevaluatie is bedoeld om de prestaties en het functioneren van de werknemer te beoordelen en feedback te geven over zijn of haar werk, inclusief de re-integratie-inspanningen. Als er afspraken zijn gemaakt voor het tweede ziektejaar die afwijken van het plan van aanpak, dan is het belangrijk om deze aanpassingen ook te verwerken in het plan van aanpak.


Eindejaarsevaluatie (mdw - wgv)

De eindevaluatie is het laatste onderdeel van het re-integratieverslag en beschrijft de stand van zaken van de re-integratie op het moment dat de werknemer de WIA-uitkering aanvraagt. Het formulier wordt ingevuld door zowel de werkgever als de werknemer en bevat informatie over de re-integratie-inspanningen die zijn verricht en de resultaten hiervan. Ook wordt in de Eindevaluatie beschreven welke mogelijkheden er nog zijn voor verdere re-integratie.Comentarios


bottom of page