top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverVirginia Jobse

Automatiseer vandaag nog het ouderschapsverlof

Op dit moment zou je organisatie gewend zijn om met het verloftype ouderschapsverlof, het verlofsaldo en de opname hiervan per medewerker bij te houden. Vaak niet overzichtelijk en met een verlofreeksboeking ook wel omslachtig. Binnen Profit 15 heeft AFAS dit verder geautomatiseerd en hierbij tevens het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof (Wet Wieg).


Het nieuwe proces gaat als volgt:

 1. De wettelijke toekenning van verlof kunnen we faciliteren.

 2. Op basis van het rooster wordt automatisch de toekenning van de verschillende verlofpotjes gedaan.

 3. De medewerker kan het kind zelf opvoeren, waardoor de toekenning direct inzichtelijk is.

 4. De medewerker plant zelf het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof in, en het ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof verloopt via een roosterwijziging. De medewerker bepaalt zelf op welke manier hij het verlof opneemt en de verdeling hierin (betaald of onbetaald).


Wat brengt het mij?

 • Geen handmatige acties meer bij het toekennen van verlofrechten voor ouderschapsverlof en geboorteverlof.

 • Inzage in ouderverlofsaldo met wettelijke geldigheid van de verschillende verlofpotjes.

 • Integratie met het rooster en met familie, waardoor per kind wordt bijgehouden hoeveel verlofrecht er nog te besteden is.

 • Bij gebruik van een extern roosterpakket (zoals Ortec), kan door middel van de connectoren het aantal ouderschapsverlofuren per week automatisch worden doorgegeven aan de roosteraar.


Definitie ouderverlof

Onder ouderverlof vallen de volgende verlofsoorten:

 • Ouderschapsverlof

 • Geboorteverlof

 • Aanvullend geboorteverlof


Stap 1 - opzetten type verlofsoorten + inrichten arbeidsvoorwaarde

 • Ouderschapsverlof betaald

 • Ouderschapsverlof onbetaald

 • Geboorteverlof (1 week)

 • Nieuwe geboorteverlof per 1 juli (aparte verlofpot)


Stap 2 - ouderschapsverlof portaal neerzetten

Via het portaal kan een medewerker:

 • Kind registreren

 • Inplannen ouderschapsverlof en geboorteverlof

 • Ouderschapsverlof/geboorteverlof saldo checken


Hoe werkt het?

Voeg je pasgeboren kind toe.

Na invoering van het kind, wordt het ouderverlof direct berekend en wordt dit direct aan de medewerker toegekend, om dit vervolgens te kunnen inplannen. Zie onderstaand screenshot.


Automatisch toekenning verlof

Inplannen geboorteverlof (eerste week, betaald). AFAS geeft aan wat de verloopdatum is van het verlof. Er worden twee knoppen beschikbaar gesteld; één voor het opnemen van geboorteverlof (vier weken geldig) en een aparte knop voor het opnemen van aanvullend geboorteverlof (half jaar geldig).


Opname ouderverlof

Het opnemen van het ouderverlof, verloopt via het rooster. Dit is voor zowel een vast arbeidspatroon als een wisselend arbeidspatroon te faciliteren. Omdat we werken met een wisselend arbeidspatroon, hoeft de medewerker enkel de velden:

 • Kind (welk kind gaat het om)

 • Ouderschapsverlof per week

 • Begin- en einddatum van het verlof

 • Verdeling van het verlof (betaald, onbetaald verlof, handmatig of beiden)Zo ziet het er in Profit uit


Roosterregels
Eigenschappen rooster


Verlofboekingen met een ongespecificeerd rooster

Binnen onze klantenkring komen wij ook klanten tegen met een ongespecificeerd rooster. Bij een ongespecificeerd rooster is er de mogelijkheid om het gemiddeld aantal uren ouderschapsverlof per week vast te leggen in een speciaal hiervoor bedoeld veld.


Berekening saldo ouderschapsverlof min-max contracten

Bij min-max contracten gebeurt de toekenning o.b.v. het gemiddeld aantal uren per week uit het rooster.


Kan je onze hulp wel gebruiken? Neem dan contact met ons.


Comments


bottom of page